ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งข้อมูลทะเบียนสมาชิก สฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:14 น.
 308
     เนื่องด้วยทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เป็นสมาคมที่เริ่มก่อตั้งใหม่ จึงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานโปรแกรมของสมาคม ข้อมูลสวัสดิการของสมาชิกในแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะยังไม่ปรากฏ ดังนั้นถ้าหากสมาชิกต้องการทราบว่าตนเป็นสมาชิกของสมาคมฯ (สฌ.ลพ. 2) หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.lpntsc.com ข่าวสมาคมฌาปนกิจฯ ขอบพระคุณคะ
*** ตามเอกสารแนบท้ายนี้