ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:42 น.
 556
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด นำโดยนายสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเยี่ยมชมการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561