ข่าวใหม่

ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ เดือนพฤษภาคม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 15:43 น.
 1255
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประกาศแจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ในเดือน พฤษภาคม 2561 ดังนี้
     - วันอังคาร  ที่   1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หยุดวันแรงงานแห่งชาติ
     - วันศุกร์      ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หยุดไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสมุทรสงคราม จำกัด
     - วันอังคาร  ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หยุดวันวิสาขบูชา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน