หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กันยายน 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กันยายน 2563


วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563