หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน สิงหาคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน สิงหาคม 2563


วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563