หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กรกฎาคม 2563


วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563