หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มิถุนายน 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มิถุนายน 2563


วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563