หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน พฤษภาคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน พฤษภาคม 2563


วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563