หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน เมษายน 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน เมษายน 2563


วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563