หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มีนาคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มีนาคม 2563


วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563