หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563


วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563