หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มกราคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน มกราคม 2563


วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563