การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน