หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน พฤศจิกายน2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน พฤศจิกายน2563


วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่  21 พฤศจิกายน  2563